Hình ảnh sinh hoạt Lớp Việt NgữKhi bạn được sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười.
Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.