Truyện Audio - Anh hùng dân tộcThước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

Peter Marshall