Truyện Audio - Anh hùng dân tộcNgười thông minh kể chuyện đã làm
Người anh minh kể chuyện đang làm
Còn kẻ ngốc nói chuyện muốn làm.