Trang chínhThước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

Peter Marshall