Lịch học 2018


ThángNgày họcSinh hoạt
01 Thứ bảy 13.01 - 27.01
02 Thứ bảy 03.02 - 24.02
03 Thứ bảy 03.03 - 17.0303.03 (Sinh hoạt LVN)
04 Thứ bảy 14.04 - 28.04
05 Thứ bảy 12.05 - 26.0512.05 (Sinh hoạt LVN)
06 Thứ bảy 09.06 - 23.06
07 Thứ bảy 07.07 - 21.0721.07 (Sinh hoạt LVN)
08 Nghỉ hè
09 Thứ bảy 08.09 - 19.09
10 Thứ bảy 13.10 - 27.1027.10 (Sinh hoạt LVN)
11 Thứ bảy 03.11 - 17.11
12 Thứ bảy 01.12 - 15.1215.12 (Sinh hoạt Giáng Sinh)

 Không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa.

La Fontaine