Liên lạc

Tên:

Email:

Nhan đề:

Nội dung:  (không giới hạn)Lớp Việt Ngữ Stuttgart
     Schurwaldstraße 5
     70186 Stuttgart-Ost

Ban điều hành:
      Chủ nhiệm: Lê Thu Thủy
      Đại diện phụ huynh: Ngô Thanh Nha
      Thủ quỹ: Dương Thị Trúc Mai

Ban giảng huấn:
      Cô: Lê Thu Thủy
      Cô: Mai Hồng Hảo
      Cô: Nguyễn Minh
      Cô: Nguyệt
      Thầy: Nguyễn Phúc
      Thầy: Nguyễn Minh Đức


Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.

Thomas Carlyle