Nối kếtCó những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.


Benjamin Franklin