Đố vui để họcThành công là đạt được thứ bạn muốn.
Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.