Lẽ sốngCuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

Helen Keller