Lẽ sống

Ánh sáng hồi phục
Lầm lỗi là chuyện thường
Romeo Và Juliet
Gieo gió gặt bão


Khi bạn được sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười.
Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.