Thông báoChương trình sinh hoạt ngày 19.12.2015

Ngày 19.12.15 buổi học cuối của năm 2015.
Lớp Việt Ngữ tổ chức ăn chiều. Như thường lệ phụ huynh tự mang theo thức ăn.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

15:00 – 17:00 :  Các em học bình thường
17:00 - 17:30 :  Giờ ra chơi
17:30 - 18:30 :  Họp BGH (Hs sinh hoạt tự do)

18:30 - 20:00 :  Cơm gia đình & dọn dẹp
20:00 - 22:00 :  Họp phụ huynh 
         Các hs tập dơt văn nghệ cho Tết.
22:00     :  Bế mạc
Thành công là đạt được thứ bạn muốn.
Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.