Thông báoKhai mạc giở học thủ công

Thứ Bảy 09.07.2016 khai mạc giờ học Thủ công
các phụ huynh nhắc nhở con em mình mang theo:

Thước, Kéo, Compa(Zirkel), Keo dán và viết chì màu.

Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn.


Benjamin Franklin