Cổ tích

Sự tích Thạch Sanh Lý Thông

Quận Cao Bình có người tên là Thạch Sanh, sống dưới gốc cây đa làm nghề đốn củi.

Một hôm, một người bán rượu tên là Lý Thông đi qua đó, thấy Thạch Sanh khỏe mạnh nên ngỏ ý muốn kết làm anh em.

Thạch Sanh nhận lời.

Bấy giờ trong vùng có một con Chằn Tinh. Hằng năm vua phải cống cho nó một mạng người.

Thông nhờ Thạch Sanh đi thế mình. Thạch Sanh đi ngay. Khi Chằn Tinh hiện ra, Thạch Sanh cầm rìu, đánh và chặt đầu Chằn Tinh đem về.

Khi Thạch Sanh về kể chuyện, Lý Thông gian manh nói:

- Con chằn tinh ấy của nhà vua. Em giết nó; vua sẽ chém đầu. Em hãy lo trốn ngay đi!

Thạch Sanh trốn về gốc đa. Lý Thông bèn đem đầu Chằn Tinh vào cung, báo công đã giết được Chằn Tinh. Vua khen và phong cho hắn làm tể tướng.

Một ngày kia, Thạch Sanh đang ngồi dưới gốc cây đa, thấy con đại bàng bay ngang qua, quắp một người con gái. Chàng giương cung bắn con đại bàng. Nó bị thương nhưng vẫn tha cô gái về hang.

Cô gái đó là công chúa. Nhà vua sai Lý Thông đi tìm công chúa. .

Lý Thông bèn đi kiếm và nhờ Thạch Sanh giúp mình. Thạch Sanh kể chuyện mình bắn con đại bàng và dẫn Lý Thông cùng đám quân lính tới hang có vết máu của đại bàng.

Thấy hang sâu, Thạch Sanh tình nguyện buộc dây vào lưng cho quân lính thả xuống hang. Vừa đặt chân xuống hang Thạch Sanh đã trông thấy đại bàng nằm xõa cánh trên vũng máu đen kịt liền bổ một rìu. Đại bàng vỡ đôi đầu, chết ngay.

Sau khi giết được đại bàng, Thạch Sanh dắt công chúa đến sợi dây thừng và buộc vào. Chàng ra hiệu cho Lý Thông kéo nàng lên trước.

Vừa lên khỏi miệng hang thì Lý Thông bảo quân lính đưa nàng về cung. Sau đó, Lý Thông ra lệnh cho quân lính lấp kín cửa hang.

Trong khi Thạch Sanh tìm lối ra, chàng gặp con Vua Thủy Tề bị nhốt trong cũi gỗ. Chàng đập tan cũi gỗ, cứu thái tử ra. Cuối cùng, hai người cũng tìm được lối thoát. Để cảm tạ ơn cứu mạng, Thái tử mời chàng xuống chơi thủy cung.Thạch Sanh ở chơi vài ngày rồi ra về. Vua Thủy Tề tặng chàng một cây đàn thần. Chàng trở về cây đa xưa, ban ngày lên rừng kiếm củi, ban đêm mang đàn ra gảy.

Còn công chúa, khi về tới cung đình, thì hóa câm, suốt ngày nằm liệt giường, không ai chữa khỏi.

Một ngày kia, Lý Thông được tin Thạch Sanh đã trở về gốc đa liền sai người ăn trộm vàng bạc của vua mang đến gốc đa giấu để hãm hại chàng. Quân lính tìm đến gốc đa thì thấy tang vật bèn bắt Thạch Sanh giam vào ngục tối.

Ngồi trong ngục, Thạch Sanh buồn tình đem đàn ra gảy, âm thanh vẳng ra lúc thì như ai oán, lúc thì như than vãn, như tức bực, kể hết nỗi lòng của chàng.

Vừa nghe tiếng đàn, công chúa choàng dậy và nói:

- Tiếng đàn của người cứu con đang thánh thót đâu đây!

Vua lấy làm lạ vì sao tiếng đàn làm cho công chúa nói được. Vua sai quân lính đưa Thạch Sanh đến để hỏi chuyện. Chàng thật thà kể hết chuyện. Nghe xong, vua giận dữ sai bắt Lý Thông tống giam vào ngục tối.

Để đền ơn cho Thạch Sanh, vua gả công chúa cho chàng. Về sau, nhà vua không có con trai nên nhường ngôi cho Thạch Sanh.
Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.

Vincent Van Gogh