Cổ tích

Thánh Gióng

Đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Phù Đổng có hai vợ chồng ăn ở phúc đức, sinh được một người con trai, đặt tên là Gióng. Nhưng lạ thay, Gióng đã lên ba tuổi mà không biết đi hoặc nói cười.

Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh nên nhà vua lo sợ, bèn truyền cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Gióng nghe tin, bỗng dưng cất tiếng nói:

- Mẹ ra mời sứ giả vào đây.

Sứ giả vào. Gióng bảo:

- Xin về tâu với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt. Ta sẽ phá tan lũ giặc này.

Sứ giả vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Cả triều đình bàn tán xôn xao vì điềm lạ, nhưng ai cũng tin là có thánh nhân phù trợ, vận nước đã đến cơ may.

Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm rèn gấp những vật Gióng cần.

Càng lạ hơn nữa, sau hôm gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh như thổi. Cơm ăn cả nồi cũng không no; áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, thành thử phải chạy nhờ bà con, hàng xóm.

Cả làng đều vui lòng gom góp gạo thóc để nuôi Gióng, vì ai cũng mong Gióng giết giặc, cứu nước.

Đúng hẹn sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt đến. Gióng vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt.

Gióng cúi lạy mẹ, vái chào dân làng rồi mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, nhảy lên lưng ngựa sắt, giật cương. Con ngựa hí dài mấy tiếng vang dội, phun lửa và cất vó phóng như bay.

Người và ngựa phi vào giữa đại quân giặc Ân. Roi của Gióng vung lên như chớp. Con ngựa sắt phun ra từng tảng lửa. Cả đoàn quân giặc bốc cháy, tan tác. Các đồn trại liên tiếp cháy trụi.

Gióng mải mê đánh đến khi roi sắt gãy. Tiện tay, Gióng vươn mình nhổ những bụi tre ven đường quật xuống đám tàn quân đang chạy tán loạn.

Giặc tan vỡ. Ðám tàn quân giẫm đạp nhau chạy trốn. Gióng đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Ðến đấy, một người một ngựa, Gióng lên đỉnh núi cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

Để nhớ ơn người anh hùng Thánh Gióng, vua Hùng sai lập đền thờ ở làng quê, phong làm Phù Đổng Thiên Vương.
Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.