Lịch sử

Albert Einstein (1879–1955)Alexander Graham Bell (1847–1922)
Alexandre de Rhodes (1591-1660)Blaise Pascal (1623–1662)
Charles Robert Darwin (1809–1882)Chữ Đồng Tử
Công chúa Ngọc Hân (1770-1799)Đại đế Alexander (356-323TCN)
Danh Sách Trạng Nguyên Việt Nam Frédéric Chopin (1810-1849)
Galileo Galilei (1564–1642)Hàm Nghi - Nguyễn Phúc Minh (1971-1943)
Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (1044–1117) Hồ Nguyên Trừng (1374 – 1446)
Hồ Quý Ly (1336–1407)Lê Đại Hành (941 – 1005)
Leonardo Da Vinci (1452-1519)Lê Quý Đôn (1726-1784)
Louis Pasteur (1822 - 1895)Ludwig van Beethoven( 1770-1827)
Lý Công Uẩn (974 - 1028)Lý Thường Kiệt (1019 - 1105)
Marie Curie (1867-1934)Mẹ Teresa (1910 – 1997)
Minh Mạng - Nguyễn Phúc Đảm (1791-1840) Nam Phương Hoàng Hậu (1914-963)
Ngô Quyền (898-944)Nguyễn Huệ (1753 – 1792)
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)Nguyên Phi Ỷ Lan ( ?-1117)
Nobel và di sản hữu ích cho nhân loạiOscar Romero (1917-1980)
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)Thành Cát Tư Hãn (~1162-1227)
Trận Bạch Đằng Năm 1288Trận Bạch Đằng năm 938
Tự Ðức - Nguyễn Hồng Nhậm (1829 -1883)Victor Hugo (1802-1885)
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Yết Kiêu


Những ngày trước đây đều đã qua đi, vậy những ngày sau này cũng nhất định sẽ qua đi.

Hãy luôn giữ lấy sự bình yên cho tâm hồn và khi gặp khó khăn hãy luôn nhớ tới câu cách ngôn “Xe đến trước núi tất có đường đi”.