Truyên dàiĐừng bỏ lỡ những cơ hội mà đời trao cho bạn bởi những điều quan trọng nhất không phải là "Vật chất".
Luôn luôn chính là những "Con ngưới" khiến cho cuộc đời bạn đáng sống.